Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


19.06.2003

Постанова № 331-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 331-КИ

м. Київ

2003-06-19

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Комісії в місті Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укренергобудмеханізація", адреса: вул. Набережна, 1, м. Вишгород, Київська область, 07300, код ЄДРПОУ 04630672, п/р 26001302330418 в АК ПІБ м. Вишгород, МФО 321143, тел. (04496) 5-43-71, факс (04496) 5-18-07,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 26 травня 2003 року №ЗЗО-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області Кузьменко Л.В., встановлено факт порушення ВАТ "Укренергобудмеханізація" п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з невиконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 17.09.2002 року №567-КИ, термін виконання якого закінчився 17.10.2002 року. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 17.09.02 р. №567-КИ було винесено стосовно порушення вимог Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, стосовно недоліків в річному звіті за 2000 рік (№604 р. від 28.04.01 p.), а саме: В інформації, що друкується про фінансово-господарську діяльність невказано: чистий дохід (виручка) від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); та чистий прибуток (збиток); На підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укренергобудмеханізація" представник юридичної особи не з'явився, про що зроблено відповідний запис в Акті. До розгляду справи товариство надіслало клопотання (лист вх. №3667/20 від 11.06.2003 року) на підставі п. 6.6 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434 розгляд справи було перенесено на 19 червня 2003 року (Постанова про перенесення розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів вих. №2819/20 від 13.06.03 р.) Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Укренергобудмеханізація" відбувся за участю представника юридичної особи - Білоус Адріани Іванівни ___) , яка діяла на підставі довіреності від 17.04.2003 року та представників Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області - першого заступника начальника Управління Гаюка З.В. та провідного спеціаліста відділу правозастосування - Єльчика О.М. До розгляду справи ВАТ "Укренергобудмеханізація" надало примірник газети "Вісник. Цінні папери в Україні" від 18 червня 2003 року №136-137 (739) з виправленими показниками фінансово-господарської діяльності (вх. №604 р від 19.06.2003 року), що свідчріть про несвоєчасне виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 17.09.2002 року №567-КИ. Відповідно до службової записки (вх. №282/21 від 19.06.2003 року) начальника відділу звітності ВАТ - Болтичевої Л.В. річний звіт за 2000 рік ВАТ "Укренергобудмеханізація" станом на 19.06.2003 року прийнятий. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне виконання Розпорядження накласти на ВАТ "Укренергобудмеханізація" штраф у розмірі 50 (п'ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.