Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 04630672
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 23/04/2004
Дата публікації 26/04/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Укренергобудмеханiзацiя"
Юридична адреса* 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.Набережна, 1
Керівник* Багмут Едуард Геннадiйович - Голова правлiння
Контактна особа* Багмут Едуард Геннадiйович - Голова правлiння. Тел: /296/ 54-371, 51-807
E-mail* д/в
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
04630672 23/04/2004 0 Голова Ревiзiйної комiсiї Куценко Наталiя Iванiвна 0.063 Змiни в складi посадових осiб здiйснено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2004 №б/н.) Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi не мають, до кримiнальної вiдповiдальностi за зловживання посадовим с
04630672 23/04/2004 1 Член Спостережної ради Луценко Володимир Iгорович 0.098 Змiни в складi посадових осiб здiйснено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2004 №б/н.) Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi не мають, до кримiнальної вiдповiдальностi за зловживання посадовим с
04630672 23/04/2004 0 Член Спостережної ради Яремич Олександр Якович 0.033 Змiни в складi посадових осiб здiйснено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2004 №б/н.) Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi не мають, до кримiнальної вiдповiдальностi за зловживання посадовим с
04630672 23/04/2004 0 Член Спостережної ради Багмут Геннадiй Павлович 29.094 Змiни в складi посадових осiб здiйснено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2004 №б/н.) Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi не мають, до кримiнальної вiдповiдальностi за зловживання посадовим с
04630672 23/04/2004 1 Член Ревiзiйної комiсiї Федiна Галина Миколаївна 0.21 Змiни в складi посадових осiб здiйснено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2004 №б/н.) Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi не мають, до кримiнальної вiдповiдальностi за зловживання посадовим с
04630672 23/04/2004 1 Голова Ревiзiйної комiсiї Шевченко Василь Петрович 0.369 Змiни в складi посадових осiб здiйснено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2004 №б/н.) Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi не мають, до кримiнальної вiдповiдальностi за зловживання посадовим с
04630672 23/04/2004 1 Член Спостережної ради Ващенко Олег Миколайович 1.354 Змiни в складi посадових осiб здiйснено за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2004 №б/н.) Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi не мають, до кримiнальної вiдповiдальностi за зловживання посадовим с