Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.10.2013
Дата публікації 30.10.2013 08:54:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Укренергобудмеханізація"
Юридична адреса* 07300 м.Вишгород Київської обл. вул.Промислова 4
Керівник* Гребєннікова Галина Миколаївна - директор. Тел: 0459654830
E-mail* umsr@atel.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Могильна Ольга Володимирівна призначена на посаду директора 01 листопада 2013р. на підставі рішення наглядової ради (протокол засідання наглядової ради Товариства №5 від 30.10.2013року) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі Товариства-0%.Освіта вища.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Гребєннікова Галина Миколаївна