Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.02.2011
Дата публікації 22.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВАТ "Укренергобудмеханізація"
Юридична адреса* 07300 м.Вишгород Київської обл. вул.Промислова 4
Керівник* Багмут Едуард Геннадійович - голова правління. Тел: 0449654371
E-mail* umsr@atel.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ВАТ «Укренергобудмеханізація»


Дата прийняття рішення Зміни (призначення або звільнено) Посада Прізвище, им’я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, №, дата видачі, олрган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи володіє Часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
26.10.2010 р. Звільнено Директор Кожухар Олег Анатолійович СК № 839776 29.05.1998 р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області 0,21

Зміст інформації: у відповідності до рішення засідання Наглядової ради ВАТ «Укренергобудмеханізація» (протокол № 5 від 26.10.2010 р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітенту, а саме звільнено з посади директора Кожухар Олег Анатолійович паспорт СК № 839776 29.05.1998 р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області з 08.11.2010 р., володіє часткою в стутному капіталі – 0,21 %, за власним бажанням. Строк, протягом якого особа прибувала на посаді - 4 місяці. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.Дата прийняття рішення Зміни (призначення або звільнено) Посада Прізвище, им’я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, №, дата видачі, олрган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи володіє Часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
29.11.2010 р. Призначено Директор Гребєннікова Галина Миколаївна СК № 336500 29.10.1996 р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області 0,23

Зміст інформації: у відповідності до рішення засідання Наглядової ради ВАТ «Укренергобудмеханізація» (протокол № 6 від 29.11.2010 р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітенту, а саме призначити директора Гребєннікову галину Миколаївну паспорт СК № 336500 29.10.1996 р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області з 29.11.2010 р., володіє часткою в стутному капіталі – 0,23 %. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

Дата прийняття рішення Зміни (призначення або звільнено) Посада Прізвище, им’я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, №, дата видачі, олрган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи володіє Часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
29.11.2010 р. Звільнено Директор Гребєннікова Галина Миколаївна СК № 336500 29.10.1996 р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області 0,23

Зміст інформації: у відповідності до рішення засідання Наглядової ради ВАТ «Укренергобудмеханізація» (протокол № 1 від 31.01.2011р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітенту, а саме звільнено директора Гребєннікову Галину Миколаївну паспорт СК № 336500 29.10.1996 р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській області з 21.02.2011 р., володіє часткою в стутному капіталі – 0,23 %, за власним бажанням. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.Голова Наглядової ради
ВАТ "Укренергобудмеханізація" Е.Г.Багмут

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Багмут Едуард Геннадійович