Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.06.2010
Дата публікації 30.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* ВАТ "Укренергобудмеханізація"
Юридична адреса* 07300 м.Вишгород Київської обл. вул.Промислова 4
Керівник* Багмут Едуард Геннадійович - голова правління. Тел: 0449654371
E-mail* umsr@atel.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
У відповідності до рішення загальних зборів ВАТ «Укренергобудмеханізація» від 25.06.2010р.(протокол №1 від 25.06.2010р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента а саме:

1. призначити на посаду голови наглядової ради ВАТ « Укренергобудмеханізація»: Багмут Едуарда Геннадійовича паспорт СК №686979 виданий 13.11.1997р.Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. ,володіе часткою в статутном капіталі-26,55% Розмір пакету акцій емітента,який належить особі-33993 акції.Попередня посада-голова правління ВАТ «Укренергобудмеханізація».Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини

2. призначити на посаду члена наглядової ради ВАТ « Укренергобудмеханізація Охіма Валерія Петровича. паспорт СК №686868 від 12.11.1997р. .Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл., володіе часткою в статутном капіталі-2,85%.Розмір пакету акцій емітента,який належить особі-3652 акції.Попередня посада-член правління ВАТ«Укренергобудмеханізація». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини

3. призначити на посаду члена наглядової ради ВАТ « Укренергобудмеханізація -Багмут Геннадія Павловича паспорт СК №557041 від13.06.1997р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. володіе часткою в статутном капіталі-34,49%.Розмір пакету акцій емітента,який належить особі-44167 акції.Попередня посада-член ради акціонерівВАТ«Укренергобудмеханізація». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини


4. призначити на посаду члена наглядової ради ВАТ « Укренергобудмеханізація - Ващенко Олега Миколайовича- паспорт КН №343536 від 14.03.1997р. Крюковським МВ УМВД м.Кременчук Полтавська обл. володіе часткою в статутном капіталі-1,35% Розмір пакету акцій емітента,який належить особі-1734 акції.Попередня посада-член ради акціонерів ВАТ«Укренергобудмеханізація». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини


5. призначити на посаду члена наглядової ради ВАТ « Укренергобудмеханізація -Черевко Юрія Ілліча-. паспорт КЕ №082126 від 06.06.1996р. Теплодарським ПОМ МВС України в Одеській обл. володіе часткою в статутном капіталі-0,17%, Розмір пакету акцій емітента,який належить особі-221 акція.Попередня посада-начальник дільниці ВАТ«Укренергобудмеханізація». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини


6.призначено ревізором Федіну Галину Миколаївну. паспорт СМ №119279 від 20.05.1999р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл, володіе часткою в статутном капіталі-0,19%, строком на 2 роки.Розмір пакету акцій емітента,який належить особі-263 акції.Попередня посада-член ревізійної комісії ВАТ«Укренергобудмеханізація». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини

7. призначено директором-Кожухар Олега Анатолійовича. паспорт СК №839776 від 29.05.1998р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. володіе часткою в статутном капіталі-0,21%.Розмір пакету акцій емітента,який належить особі-273 акції.Попередня посада-член правління ВАТ«Укренергобудмеханізація». Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини .

8. звільнено з посади голова правління- Багмут Едуарда Геннадійовича паспорт СК№686979 виданий 13.11.1997р.Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. володіе часткою в статутном капіталі-34,49%, у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-10 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини


9. звільнено з посади члена правління- Охіма Валерія Петровича паспорт СК №686868 від 12.11.1997р. .Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. володіе часткою в статутном капіталі-2,85%, у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-10 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини .


10. звільнено з посади члена правління - Кожухар Олега Анатолійовича. паспорт СК №839776 від 29.05.1998р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. володіе часткою в статутном капіталі-0,21%, у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-10 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.11. звільнено з посади члена правління -Гребєннікову Галину Миколаївну паспорт СК №336500 від 29.05.1996р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. володіе часткою в статутном капіталі-0,23% у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-10 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

12. звільнено з посади члена правління -Гриненко МаксимаАндрійовича.паспорт №СК №234203 від 21.05. 1996р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. володіе часткою в статутном капіталі-0% у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-4 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

13.звільнено з посади голови ради акціонерів Куценко Миколу Івановича. паспорт КР №776593 від 20.11.2002р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. володіе часткою в статутном капіталі-0% у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-8 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.


14. звільнено з посади члена ради акціонерів Ващенко Олега Миколайовича паспорт КН №343536 від 14.03.1997р. Крюковським МВ УМВД м.Кременчук Полтавська обл. . володіе часткою в статутном капіталі-1,35% у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-8 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.


15. звільнено з посади члена ради акціонерів Луценко Володимира Ігоревича- паспорт СК №254845 від 05.07.1996р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. володіе часткою в статутном капіталі-0,09% у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-8 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.


16. звільнено з посади члена ради акціонерів Козаренко Галину Віталіївну. паспорт СО №606493 від 29.03.2001р. Ватутинським РВ ГУ МВС України в м.Києві володіе часткою в статутном капіталі-1,35% у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-8 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

17. звільнено з посади члена ради акціонерів Лазареву Ірину Георгіївну паспорт СК № 991369 від 12.02.1998р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл. володіе часткою в статутном капіталі-0,03% у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.


18. звільнено з посади голови ревізійної комісії-Шевченко Василя Петровича.паспорт СК № 234641 від 24.05.1996р. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл володіе часткою в статутном капіталі-0,37% у зв’язку з закінченням строку повноважень.Строк протягом якого особа перебувала на посаді-8 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини.

Особа вказана нижче ,підтверджує достовірність інформації,що вказана в повідомлені,та визнає,що вона несе відповідальність згідно законодавства

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Багмут Едуард Геннадійович